Particulieren
Voertuigen
Een ongeval is zo gebeurd en de schade kan daarbij hoog oplopen. Vandaar dat de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering auto VERPLICHT is in België. Wijn zijn gespecialiseerd in zowel personenauto's, lichte vracht, oldtimers, bromfietsen als motorfietsen.
Woning
Een eigen plek waar u veel tijd en geld heeft in geïnvesteerd. Dat is uw huis, uw thuis. Bent u eigenaar, huurder of verhuurder. Wij hebben voor iedereen de verzekering op maat.

Gezin en Gezondheid
Jong of oud, uw gezinssituatie en uw gezondheid zijn de belangrijkste elementen in het leven.
Bescherm u, uw gezinsleden en huisdieren voor schade die ze berokkenen. Verzeker u van een stabiele financiële situatie bij gezondheidsproblemen.
Vrije tijd
U bent een vereniging. U doet vrijwilligerswerk. U origaniseert binnenkort een evenement.
U bent binnenkort op vakantie. Lente, zomer, winter of herfst, het maakt niet uit.
Wij hebben voor u de verzekeringspolis op maat om u optimaal te beschermen.
Spaar- en beleggingsverzekering
U wilt na uw pensioen dezelfde levensstandaard behouden als nu. Met uw wettelijk pensioen alleen zal dit alvast niet lukken. Investeer daarom nu al in uw toekomst en geniet van belastingsvermindering.
Zelfstandigen & Ondernemingen
Uw bedrijfsgebouwen en -machines
De investeringen in een bedrijfsgebouw en machinepark lopen meestal hoog op. Hierdoor is het belangrijk dat deze gebouwen en machines geheel en al beschermd zijn.


Uw bedrijfsvoertuigen
Uw wagenpark is essentieel voor uw business.
Wanneer één van uw bedrijfsvoertuigen betrokkenis bij een schadegeval is het belangrijk dat de schade snel en correct wordt vergoed en uw eigen mensen voldoende bijstand krijgen.
Uw bedrijfsgoederen
Uw bedrijfsmaterialen en koopwaar hebben een fundamentele functie voor uw onderneming. Het is niet alleen belangrijk dat deze goederen worden beschermd in uw eigen bedrijfsgebouw, maar eveneens tijden (inter)nationaal transport.
Uw medewerkers
Het meest kostbare voor een onderneming zijn de werknemers. Bescherm hen dan ook. Wettelijk is het verplicht de werknemers te verzekeren tegen arbeidsongevallen. Verder kan de werkgever kiezen voor een collectieve hospitalisatieverzekering, pensioenopbouw, overlijdensverzekering, ...
Uzelf
Het vangnet van de sociale zekerheid voor een zelfstanig bedrijfsleider is gering. De bedrijfsleider kan zich aanvullend beschermen tegen overlijden of arbeidsongeschiktheid. Verder staat het hem toe individueel een pensioenkapitaal op te bouwen met extra fiscale voordelen.
Uw bedrijfswerking en -resultaat
Ondernemen is durven risico's te aanvaarden. Vandaar is het cruciaal om u te beschermen voor uw aansprakelijkheid voor schade die u berokkent aan derden. Door een schadegeval aan uw eigen bedrijfsgoederen kan uw activiteit dalen waardoor uw bedrijfsresultaat wordt aangetast. Hou dit goed voor ogen en neem geen onnodige risico's.